Publicatii
 
 

AIAradAsociația dorea de la înființarea din 1872 un organ de presă al ei care să răspândească rezoluțiile adunărilor generale sau districtuale. Gheorghe Popa întemeiază la 22 mai 1877 revista învățătorilor ,,Minte și inim㒒 avându-l redactor responsabil pe învățătorul Ion Cioară. În articolul program se face apel către învățători cerându-le să se lumineze unii pe alții și să se ajute împărtășindu-și din experiența lor. Publicația a apărut un an de zile și din paginile ei nu au lipsit planurile de lecții și îndrumările metodice. Din 1904 a apărut revista lunară ,,Reuniunea învățătorilor” prin efortul lui Teodor Ceontea și Iosif Moldovan. La începutul războiului, în 1915, revista își încetează apariția. După unire publicația lunară a asociației va fi ,,Școala vremii”. După 1989 noi am scos Quo vadis, Agenda învățătorului-Minte și inimă, Anuarul învățământului primar și Școala vremii. Menirea lor rămâne cea enunțată magistral în 1877.
Documentele aditionale pentru download
NUMELE DOCUMENTULUI
Click pe iconiță pentru download
 
ANUARUL ÎNVĂȚĂMĂNTULUI PRIMAR ARADEAN Download
AGENDA ÎNVĂȚĂTORULUI Nr.1 din 2004 Download
AGENDA ÎNVĂȚĂTORULUI Nr.2 din 2004 Download
QUO VADIS nr.1 din 2000 Download
QUO VADIS nr.2 din 2000 Download
QUO VADIS nr.1 din 2002 Download
QUO VADIS nr.1 din 2003 Download
QUO VADIS nr.2 din 2003 Download
QUO VADIS nr.4 din 2004 Download
ȘCOALA VREMII Nr. 1 din 2005 Download
BULETIN CONGRES 2006 Download
BULETIN CONGRES 2008 Download
REVISTA AGIRo Nr.1 Download
SC VREMII Nr.2 Download
SC VREMII Nr.3 Download
SC VREMII Nr.4 Download
ROMANII DIN NE SERBIEI INTRE TIMOC SI MORAVA Download
Developed by RAINFALL
   
Toate drepturile sunt protejate © 2005 - Asociația Învățătorilor din Arad