Proiecte
 
 
Proiecte
AIAradOare vă stârnim să scrieți proiecte (poate și cu girul și sub egida asociației noastre) înșirâdu-vă niște citate?

"În cele ideale depinde totul de elanuri, în cele reale de stăruință" (Wolfgang Goethe)
"Imaginația se simte liberă numai atunci când lasă la o parte teama de a greși" (Alvin Toffler)
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil decât meseria de profesor sau învățător, de grădinar de suflete umane, de călăuză a celor mai curate, mai pline de energie și de căldură suflete umane" (Dumitru Almaș)
"Profesorul nu trebuie să uite niciodată că muncește pentru comunitatea oamenilor și că, în consecință, trebuie să se situeze în această comunitate" (Gaston Berger)
"Pentru ca educarea copiilor să fie încununată de succes, trebuie ca educatorii să se educe neîncetat pe ei înșiși, să se ajute reciproc întru realizarea din ce în ce mai desăvârșită a aspirațiilor lor" (Lev Tolstoi)
Documentele aditionale pentru download
NUMELE DOCUMENTULUI
Click pe iconiță pentru download
 
GHID METODOLOGIC – Proiectul PHARE RO 01 04.02/51/01 Download
O PEDAGOGIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – Ed. univ. A.Vlaicu Download
ABILITARE ÎN PEDAGOGIA FREINET- program de formare prin CCD Download
PROIECTUL ROMÂNILOR DE PESTE HOTARE – proiect avizat de MAE Download
Developed by RAINFALL
   
Toate drepturile sunt protejate © 2005 - Asociația Învățătorilor din Arad