Romanii din Serbia de rasarit -ianuarie 2014

Avocatul Poporului din Serbia ştie limba română

Mesajde vioreldolha pe Mar Mar 11, 2014 7:55 am

DESPRE DISCRIMINAREA ROMÂNILOR DIN SERBIA
DIN CICLUL
,,CÂND SE PUTEA NU ERA VOIE, IAR CÂND ESTE VOIE NU SE POATE”

A)Prezentarea situaţiei
În Serbia situaţia la zi a asigurării drepturilor românilor este diferită de la o zonă la alta:
1)Voivodina: situaţie normală.

2)Serbia de răsărit: aici sunt două stări de lucruri:

a)Judeţele Bor şi Zajecear:
• -S-a făcut o anchetă oficială în martie 2013 şi 1617 familii au optat pentru copiii lor să studieze ore de limbă maternă română începând din 1 septembrie 2013;
• -În iulie 2013 ministerul educaţiei de la Belgrad a schimbat legislaţia încât practic să nu mai fie profesori care să le predea orele de limbă română. Din iulie 2013 orele de limbă română pot fi predate doar de profesorii care au studiat ei înşişi în limba română atunci când au fost elevi sau studenţi. Este ştiut însă că niciodată în zonă nu a fost învăţământ de limbă română, deci niciunul dintre actualii profesori care cunosc limba română din familie nu au învăţat această limbă la şcoală. Conform acestei legislaţii, dintre sutele de profesori de etnie română din zonă nu îndeplineşte niciunul condiţiile pentru a preda abecedarul în limba română. Legislaţia de până în iulie 2013 le permitea să predea ore de limbă română şi celor care cunoşteau această limbă doar din familie. A le cere profesorilor de etnie română să aibă diplomă că au studiat în limba maternă în anii de şcoală duce la un cerc vicios din care rezultă că nimeni nu poate preda elevilor aceste limbi fiindcă nu s-au predat în trecut(!)
• Până în 2013, limba română era legal să o predea şi profesori care să nu fi urmat ei înşişi şcoala în limba română (trebuiau doar să îşi testeze cunoştinţele de limbă avute din familie în faţa unei comisii) însă la vremea aceea în zona Timoc-Morava NU SE PERMITEA predarea limbii române!
• Din 2013 se permite predarea limbii române în zona Timoc-Morava, dar profesorii trebuie să fi urmat ei înşişi şcoala în limba română în vremuri în care acest lucru era interzis!
• Astfel pentru cei 1617 elevi care au solicitat în martie 2013 ore de limbă română, legislaţia s-a modificat în iulie 2013 încât să nu mai fie cine să le predea! Iată un jalnic cerc vicios creat cu reavoinţă de legislatorul sârb!
• -În septembrie 2013 celor 1617 elevi care aleseseră din martie limba română ,,pentru noul an şcolar” li se refuză acest drept şi sunt puşi să aleagă între limba maternă şi informatică! Este de neacceptat să pui noua generaţie să aleagă între informatică şi limba maternă!
• -Abia la sfârşit de noiembrie 2013 au început studiul limbii române vreo 400 elevi dintre cei 1617 care o ceruseră încă din martie 2013. Chiar şi pentru aceştia 400 cursul de limbă română a fost fixat în orar la ore chiar de seară care îi descurajează în mod vădit sau îi pune în situaţia de a nu se putea deplasa de acasă la şcoală la acea oră la care nu mai sunt mijloace de transport şcolar. Orarul s-a întocmit astfel fiindcă sunt profesori puţini, iar profesori sunt puţini pentru că în iulie 2013 s-au făcut astfel de modificări legislative încât sute de profesori din zonă de etnie română să nu aibă dreptul să o predea propriilor elevi. Se pare că în prezent în Zajecear mai urmează cursurile doar vreo 4 copii într-o şcoală şi 11 în alta. Mai circulă vestea că o profesoară din Kladovo a renunţat să predea în Negotin şi în alte localităţi fiindcă nu i se deconta transportul. La o şcoală din Bor, la o oră la care a asistat în ianuarie 2014 şi Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale Astrid Thors erau în clasă doar 3 (trei) elevi. Sunt semne că, sub ochii României şi Europei, se stinge încet ceea ce părea un eveniment istoric: ore de limbă română în şcolile din Serbia de răsărit pentru 1617 copii din Bor-Zajecear şi pentru încă pe atâţia din Branicevo-Morava.
b)Judeţele Branicevo, Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad:
• -În aceste judeţe nu s-a făcut anchetă la iniţiativa şcolilor, ba mai mult, în multe cazuri nu s-au primit (înregistrat) nici cererile pentru ore de limba română făcute de părinţi la iniţiativa lor. Consiliul local Kucevo i-a acuzat chiar public pe aceşti părinţi pentru această ,,faptă”! Cum să nu poată opta pentru limba română şi elevii din judeţul Branicevo şi Podunavski când acolo sunt de două ori mai mulţi români decât în judeţul Zajecear (conform recensământului oficial sârb din 2011)!?

B)Soluţii

1. Ministerul educaţiei din Belgrad să anuleze modificarea de la articolul 121 din prevederile legislative apărute în Monitorul Oficial al educaţiei din Serbia nr. 55 din 3 iulie 2013, permiţând astfel sutelor de profesori şi învăţători din zona Serbiei de răsărit care cunosc din familie limba română să poată preda abecedarul în limba română propriilor elevi. Din iulie 2013 aceşti profesori nu mai pot preda limba română fiindcă s-a introdus prevederea ca ei înşişi să fi urmat şcoala în limba română (lucru care fusese interzis atunci când actualii profesori au fost elevi sau studenţi). Din iulie 2013 doar profesorii care predau limba rromani se pot angaja chiar dacă nu au studiat această limbă atunci când au fost elevi. Se ştie însă că în Serbia de răsărit în trecut nu a existat posiblilitatea studierii nici a limbii române şi nici a limbii rromani. A le cere profesorilor de etnie română şi de etnie rromă să aibă diplomă că au studiat în limba maternă în anii de şcoală duce la un cerc vicios din care rezultă că nimeni nu poate preda elevilor aceste limbi fiindcă nu s-au predat în trecut. Legislaţia în privinţa profesorilor rromi a rămas flexibilă dar legislaţia în privinţa profesorilor români a fost în mod răutăcios înăsprită tocmai când se anunţaseră 1617 elevi doritori să înveţe limba română. În legislaţia sârbă trecută exista reglementat pozitiv şi flexibil un întreg paragraf dedicat ,,limbii române cu elemente de cultură naţională,, dar acest paragraf a fost cu rea-voinţă eliminat complet în ultimul an.
2. Ministerul educaţiei din Belgrad să anunţe pe site-ul său şi în şcolile din Serbia de răsărit (judeţele Bor, Zajecear, Branicevo, Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad) că profesorii care cunosc limba română din familie pot să predea abecedarul în limba română propriilor elevi chiar din martie 2014 şi că în vacanţe se vor organiza cursuri de perfecţionare.
3. Ministerul educaţiei din Belgrad să organizeze cursuri de perfecţionare cu aceşti profesori care cunosc doar din familie limba română exact cum se organizeză cursuri de perfecţionare cu profesorii rromi. Nici unii şi nici alţii nu au avut în trecut posibilitatea de a urma şcoala în limba maternă.
4. Să se anunţe elevii că din aprilie 2014 pot urma cursuri de limba română toţi cei 1617 care au cerut acest lucru în mod oficial. Să se anunţe astfel că nu mai trebuie să renunţe la studierea informaticii cei care îşi doresc să studieze şi limba maternă. Informaţia trebuie să ajungă la toţi elevii care au cerut în scris acest lucru şi au fost în toamna lui 2013 refuzaţi abuziv sau ,,convinşi,, să îşi retragă opţiunea pentru limba maternă.
5. Administraţiile şcolare din judeţele Branicevo, Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad (judeţe în care trăiesc de două ori mai mulţi români decât în Zajecear conform recensământului oficial sârb din 2011) să consulte elevii din şcoli dacă doresc să studieze limba română şi în acelaşi timp să facă anunţ pe site-ul lor şi în şcoli că profesorii care cunosc limba română din familie pot să predea abecedarul în limba română propriilor elevi chiar din martie 2014 şi că în vacanţe se vor organiza cursuri de perfecţionare.
6. Administraţiile şcolare din judeţele Branicevo, Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad să acorde de îndată posibilitatea învăţării limbii române elevilor care din propria iniţiativă a părinţilor lor au solicitat şcolilor acest lucru încă din vara lui 2013.
7. Cursul de limba română să fie pus în orar la ore rezonabile (imediat după ultima oră de curs). Autobuzele şcolare să îşi modifice orarul ţinând cont şi de programul elevilor care studiază limba română. Acest lucru se poate face doar dacă se angajează mai mulţi profesori (şi dintre aceia care cunosc limba română doar din familie). Dacă se angajează doar 6 profesori (care mai predau şi alte discipline) pentru sute de elevi din zeci de localităţi, atunci sigur că vor putea preda doar la ore de seară limba română. Şi în Serbia şi în România este firesc să se caute în primul rând cadre didactice cât mai calificate pentru predarea tuturor disciplinelor (de la matematică la limba maternă). Dacă însă pentru o clasă nu se anunţă nimeni calificat, atunci se angajează şi cadre cu calificare mai redusă. NICIO CLASĂ NU TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ PROFESOR! Asta este regula în Serbia pentru toate celelalte discipline, mai puţin limba română, unde elevilor li se spune că nu se găsesc persoane supercalificate pentru a le preda abecedarul! Trebuie ca şi pentru limba română să se procedeze la fel ca şi pentru celelalte discipline încât să se angajeze suficienţi profesori sau învăţători din chiar şcoala respectivă

DOUĂ VEŞTI DE ULTIMĂ ORĂ

I.Serbia: pentru vlahi mumă, pentru români ciumă

Iată adresa viewtopic.php?f=20&t=1257&st=0&sk=t&sd=a#p2497 unui document emis în februarie 2014 de Ministerul Educaţiei de la Belgrad (cu semnătura ministrului însuşi) prin care se dă undă verde predării în şcolile din Serbia de răsărit a ,,vorbirii valahe cu elemente de cultură naţională”. În tabele sunt numite şcolile, localitatea + raionul şi învăţătorii/profesorii deşi în martie 2012 Serbia se angajase în scris să nu standardizeze o nouă limbă diferită de limba română pentru cei pe care sârbii îi numesc vlasi dar care ei se numesc unii ,,rumâni” alţii ,,români”! Nu au trecut doi ani şi iată cum statul vecin nu îşi respectă promisiunile făcute României la Bruxelles.!
Este strigător la cer este că în aceeaşi ţară şi după aceeaşi lege:
1.Se permite să se predea limba valahă (o limbă inexistentă) deşi în această limbă în mod cert nu există nimeni calificat şi nu există nicio instituţie în Serbia sau altundeva pe planetă care să certifice eventual cunoştinţele de ,,vlaşki govor” ale profesorilor
2.Se interzice să se predea limba română de profesorii de etnie română din zonă care şi-ar putea testa cunoştinţele de limbă la instituţii existente chiar în Serbia (vezi catedrele de limbă română din Vârşeţ şi Novi-Sad)!

II. Avocatul Poporului din Serbia ştie scrie în limba română dar nu cunoaşte legislaţia sârbă

Avocatul Poporului (ombudsmanul) din Belgrad răspunde Asociaţei Generale a Învăţătorilor din România (vezi mai jos) în română la sesizarea acesteia în privinţa orelor de limbă română în Serbia de răsărit.
Avocatul Poporului din Belgrad dovedeşte însă necunoaşterea legislaţiei sârbe afirmând eronat că nici în trecut nu exista posibilitatea ca limba maternă a unor minorităţi să fie predată de profesori care să cunoască acea limbă doar din familie şi că acest lucru a fost şi este pentru ,,dreptul copiilor la educaţie de calitate”.

Ombudsmanul greşeşte flagrant de două ori:

A)Şi în prezent (conform ultimei legislaţii din 2013), în Serbia, unor comunităţi (NU celei române), li se permite să aibă profesori care să cunoască limba maternă doar din famile (vezi textul normativ de mai jos)
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Član 121
Poslove vaspitača u predškolskoj ustanovi i nastavnika razredne nastave, osim za romski jezik, može da obavlja lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje taj rad ili je položilo ispit iz jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.
Poslove nastavnika i stručnog saradnika, osim za romski jezik, može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.
Izuzetno od st. 6. i 7. ovog člana nastavnik i pedagoški asistent poznavanje romskog jezika dokazuje pred komisijom koju obrazuje ministar uključujući i predlog nacionalnog saveta izabranog za romsku nacionalnu manjinu.
Legea cu privire la învăţământul primar ("Off Monitorul de RS.", Nr. 72/2009, 52/2011 și 55/2013)
Despre formarea profesorilor, cadrelor didactice şi educatorilor
art 121
Locurile de muncă de profesori la grădiniţă şi şcoală primară, cu excepţia pentru limba romani, pot fi ocupate de către o persoană care a obţinut educaţie corespunzătoare în limba în care se desfăşoară această activitate şi a trecut examenul de limbă cu metodologia, programul instituţiei de învăţământ superior adecvat.
Locurile de muncă de profesori şi profesori asociaţi, cu excepţia pentru limba romani, pot fi ocupate de o persoană care a urmat cel puţin învăţământul secundar în limba în care se realizează activitatea de învăţământ şi a trecut examenul în programul de limbă al instituţiei de învăţământ superior.
Prin derogare de la alin. 6 şi 7 al prezentului articol, profesorul şi profesorul-asistent de limba romani trebuie să îşi dovedească cunoştinţele de limbă doar în faţa unei comisii stabilite de ministru, la propunerea Consiliului Naţional al Minorităţii roma.

B)În trecut, în Serbia şi LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE DE CULTURĂ NAŢIONALĂ se permitea să fie predată de profesori care să cunoască limba maternă doar din famile, iar cunoştinţele de limbă română din familie să le fie testate de o comisie de specialitate (vezi textul normativ de mai jos)
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 i 3/2010) PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 27/87 i 1/89 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008 - ispr., 4/2009 i 3/2010)
k) RUMUNSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE:
a) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:
- profesor razredne nastave;
- nastavnik razredne nastave;
- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom;
- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost ili uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;
b) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:
- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;
k) LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE DE CULTURĂ NAŢIONALĂ:
a) primul ciclu de învăţământ primar:
- Profesorul care predară la clasă;
- Învăţătorul/Dirigintele clasei;
- Profesor cu studii pedagogice completate anterior în colegiile de formare a profesorilor şi în şcoli de formare a profesorilor;
- Profesor, şi licenţiat în Filologie în limba şi literatura română, sau cu condiţia ca cunostinţele sale de limba română să fie testate la universitate;
b) al doilea ciclu de învăţământ primar:
- Profesor, şi licenţiat în Filologie în limba şi literatura română, sau cu condiţia ca cunostinţele sale de limba română să fie testate la universitate;

Concluzie:
În Serbia, din 2013, unor minorităţi (rromă, vlahă) li se permite studiul limbii materne chiar dacă se face ,,rabat la calitate”, iar românilor din zona Timoc-Morava LI SE INTERZICE TOTAL studiul limbii materne din “grija” pentru calitatea predării. Jalnici practici, jalnic răspuns!
AGIRo va trimite Avocatului Poporului (Ombudsman) din Serbia aceste texte din legislaţia sârbă ca reacţie la adresa plină de inexactităţi de mai jos:
Ataşamente
Avocatul Poporului din Serbia stie scrie in limba romana dar nu cunoaste legislatia sarba.doc
Avocatul Poporului din Serbia stie scrie in limba romana dar nu cunoaste legislatia sarba
(1 MB) Descărcat de 1192 ori
1.JPG
Adresa Avocatului Poporului din Belgrad catre AGIRo
1.JPG (803.86 KB) Vizualizat de 49603 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

La unul din zece elevi i se dă dreptul la limbă maternă

Mesajde vioreldolha pe Mar Mar 11, 2014 7:10 pm

Priviţi-i în poză pe doar cei 3 (!) elevi la ora de ,,limba română cu elemente de cultură naţională” de la o şcoală din Bor, oră la care a asistat în ianuarie 2014 şi Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale Astrid Thors.
Dintre cei 1617 elevi pentru care părinţii din Bor şi Zajecear au cerut sub semnătură ore de limbă română şi din încă pe atâţia care şi-ar dori acelaşi lucru în judeţele Branicevo şi Morava, Belgradul a reuşit să reducă în final numărul de vreo 10 ori prin condiţia de a alege între limba maternă şi informatică, prin interdicţia ca orele să fie predate de profesorii de la clasă cunoscători ai limbii române, prin stabilirea unui orar care să facă imposibilă participarea la cursuri, prin alte multe presiuni...
Se pare că în prezent în Zajecear mai urmează cursurile doar vreo 4 copii într-o şcoală şi 11 în alta. Mai circulă vestea că o profesoară din Kladovo a renunţat să predea în Negotin şi în alte localităţi fiindcă nu i se deconta transportul.
Ataşamente
22.JPG
22.JPG (105.69 KB) Vizualizat de 49085 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Serbia: pentru vlahi mumă, pentru români ciumă

Mesajde vioreldolha pe Mar Mar 11, 2014 7:13 pm

Serbia: pentru vlahi mumă, pentru români ciumă
Iată mai jos un document emis în februarie 2014 de Ministerul Educaţiei de la Belgrad (cu semnătura ministrului însuşi) prin care se dă undă verde predării în şcolile din Serbia de răsărit a ,,vorbirii valahe cu elemente de cultură naţională”. În tabele sunt numite şcolile, localitatea + raionul şi învăţătorii/profesorii deşi în martie 2012 Serbia se angajase în scris să nu standardizeze o nouă limbă diferită de limba română pentru cei pe care sârbii îi numesc vlasi dar care ei se numesc unii ,,rumâni” alţii ,,români”! Nu au trecut doi ani şi iată cum statul vecin nu îşi respectă promisiunile făcute României la Bruxelles.!
Este strigător la cer este că în aceeaşi ţară şi după aceeaşi lege:
1.Se permite să se predea limba valahă (o limbă inexistentă) deşi în această limbă în mod cert nu există nimeni calificat şi nu există nicio instituţie în Serbia sau altundeva pe planetă care să certifice eventual cunoştinţele de ,,vlaşki govor” ale profesorilor
2.Se interzice să se predea limba română de profesorii de etnie română din zonă care şi-ar putea testa cunoştinţele de limbă la instituţii existente chiar în Serbia (vezi catedrele de limbă română din Vârşeţ şi Novi-Sad)!
Ataşamente
4.JPG
4.JPG (185.14 KB) Vizualizat de 49181 ori
21.JPG
21.JPG (115.74 KB) Vizualizat de 49090 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

AGIRo şi Asociaţia Studenţilor Timoceni

Mesajde vioreldolha pe Joi Mar 13, 2014 9:17 am

AGIRo şi Asociaţia Studenţilor Timoceni
Ataşamente
Discrimination of the romanian ethnics in Serbia.PDF
Discrimination of the romanian ethnics in Serbia
(534.25 KB) Descărcat de 1187 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Situaţia românilor din Serbia la zi

Mesajde vioreldolha pe Joi Mar 13, 2014 9:21 am

Situaţia românilor din Serbia la zi
Ataşamente
Situatia romanilor din Serbia la zi.doc
Situatia romanilor din Serbia la zi
(1.53 MB) Descărcat de 1168 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Acord AGIRo cu asociaţii omoloage sârbe

Mesajde vioreldolha pe Sâm Mar 15, 2014 10:07 am

Acord AGIRo cu asociaţii omoloage ale învăţătorilor/profesorilor sârbi din ţara vecină cu prilejul unei adunări generale a lor pe care au avut-o în Serbia.
Ataşamente
Acorduri AGIRo cu asociatii din Serbia.doc
Acorduri AGIRo cu asociatii din Serbia. Se pot descărca
(1.63 MB) Descărcat de 1222 ori
scan0019.jpg
scan0019.jpg (73.24 KB) Vizualizat de 48939 ori
scan0020.jpg
scan0020.jpg (43.37 KB) Vizualizat de 48937 ori
scan0021.jpg
scan0021.jpg (192.25 KB) Vizualizat de 48992 ori
scan0022.jpg
scan0022.jpg (43.45 KB) Vizualizat de 48961 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

La emisiunea Mapamod românesc

Mesajde vioreldolha pe Joi Mar 20, 2014 5:41 am

La emisiunea Mapamod românesc din 18 03 2014:
Despre românii din Serbia de răsărit
Despre minoritatea română din regiunea Odessa
http://vimeo.com/89484819
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Ministrul Bogdan Stanoevici la Zajecear

Mesajde vioreldolha pe Lun Apr 21, 2014 7:54 pm

Felicitări domnului ministru Bogdan Stanoevici!
Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, s-a întâlnit recent în Serbia, la Zajecear, cu aproape toţi liderii comunităţii româneşti din Valea Timocului şi Valea Moravei. Urmărind înregistrarea, surprinde buna cunoaştere de către domnul ministru a situaţiei din zonă (chiar şi detalii de pe scena politică sârbă). A dat sfaturi pertinente şi în acord cu statul său, cu prevederile legislaţiei române, sârbe şi europene. A manifestat atâta răbdare şi tact încât îi poate concura pe mulţi alţii cu ani de diplomaţie în spate. De remarcat că nu a venit cu prejudecăţi la această întâlnire, că nu i-a invitat doar pe unii şi că i-a ascultat cu imparţialitate pe toţi. Pentru prima dată au fost invitate şi cadre didactice care predau limba română în zonă. Jos pălăria, domnule ministru!
Pe absolut toţi cei prezenţi îi cunosc personal. De nenumărate ori am fost la ei acasă şi ei au fost la mine. Să fie doi-trei doar dintre cei prezenţi de care să nu mă lege o veche prietenie, prietenie care nu m-a împiedicat să fac şi critici deseori faţă de unele demersuri ale lor.
Îmbucurător că majoritatea celor prezenţi şi-au exprimat dorinţa de a se înscrie oficial ca români pe listele de la primăriile de care aparţin în Serbia pentru a putea participa în toamnă la alegerile pentru Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia.
De felicitat în mod aparte Tihan Matasarevici, Boian Barbuţici şi Vlada Savici - cei care au început deja demersurile pentru listele electorale ale minorităţii române din Serbia. Vlada Savici a adus la cunoştinţa demnitarilor români şi nereguli ale administraţiei locale sârbe (vezi taxa ilegală inventată de primăria Boljevac pentru cei care se declară români).
Sunt un câştig pentru această comunitate şi decizia luată de juristul Dragan Demici (vicepreşedinte al consiliului raional Petrovac na Mlavi) de a participa la alegerile pentru consiliul românilor din Serbia şi strategia sa în acest sens. O strategie identică (doar că pentru consiliul vlah) au aplicat-o şi Balaşevici-Jurj dar şi partidele sârbeşti. În Serbia este perfect legal ca un membru al unui partid să participe şi la alegerile pentru consiliile minorităţilor naţionale. În Serbia, ca şi în România, politicienii au dreptul de face parte din asociaţii şi fundaţii.
M-am bucurat că Traian Kostandinovici nu concepe să candideze la alt consiliul decât cel al românilor, consiliu pe care l-a şi condus şi din culisele căruia a dezvăluit şi momente greu de înţeles până de curând, momente în care de la Bucureşti (!) se făceau presiuni ca românii din Serbia de răsărit să îşi dea demisia din consiliul românilor. De câteva luni vedem cine din România îi face cu ou şi cu oţet pe toţi cei din Serbia care se declară oficial români.
A fost un moment care ar merita dezvoltat într-un articol aparte- momentul când s-a anunţat că există români în Serbia de răsărit care îşi lasă întreaga avere Bisericii Ortodoxe Române în vederea ridicării de biserici româneşti în zonă. Dacă nu am înţeles greşit, se pare că DPRRP a refuzat în primă fază parteneriatul chiar acestei asociaţii. După spusele domnului ministru, se reevaluează toate proiectele.
S-au rememorat şi momente care ar trebui evaluate la adevărata lor valoare. În 2012, Tihan Matasarevici a fost primul care a convins românii din zonă să ceară în scris ore de limbă română. Fotocopii de pe acea listă a lui, cu număr de înregistrare de la şcoală, au sensiblizat reprezentanţii europeni care, în octombrie 2012, au cerut Serbiei să facă anchetă în rândurile elevilor români dacă doresc să studieze limba română. Tot Matasarevici a fost cel care s-a îngrijit în vara şi toamna lui 2013 să recomande profesori care să predea limba română, profesori pe care i-a dus personal la resposabila cu învăţământul din CNMNRS. Profesorii recomandaţi de el predau acum şi în Kladovo şi în Negotin şi chiar în Zajecear.
Probleme de cea mai mare actualitate au ridicat profesoarele de limbă română din Serbia de răsărit, care nu ar trebui să lipsească la nicio întâlnire cu reprezentanţi ai acestei comunităţi. Ele ştiu din interior ce probleme sunt, ce, când şi cum trebuie făcut ca limba română în şcolile publice din Serbia de răsărit să fie o certitudine şi să aibă un viitor. Poate DPRRP va vedea cu ochi mai buni şi demersul nostru de constituire a unei asociaţii a cadrelor didactice de etnie română din Serbia. Până acum de problema limbii române în şcolile din Serbia se ocupă, cu tot respectul, doar tractorişti, ginecologi, medici generalişti şi sudori. Pasul pe loc în această problemă ne face să îi suspectăm pe mulţi de incapacitate pe acest tărâm, ba chiar de dorinţa ascunsă de a nu se rezolva temeinic fiindcă limba română introdusă serios în şcoli i-ar lipsi pe ei de obiectul muncii şi de fonduri pentru ,,ateliere de limbă română” şi festivaluri gen ,,joc rumânesc” unde vlahii să bea rumâneşte pe banii României.
Urgent trebuie găsite soluţii pentru manualele pe care le-a cerut doamna profesoară Şoltokovici. Mulţi bat apa în piuă degeaba în timp ce acum, în primăvară, trebuie elaborate manuale de limbă română specifice zonei.
În zonă nu se pot folosi manuale din ţară şi nici măcar din Voivodina. Manualele din ţară şi din Voivodina sunt pentru 6 -8 ore pe săptămână de limbă română şi sunt elaborate pentru elevi care au făcut şi grădiniţa în limba română şi care doar scrisul mai trebuie să îl înveţe în româneşte. Manualele de limbă română sunt pentru studierea acesteia în 2 ore pe săptămână de către elevi care nu aud limba română decât la sfârşit de săptămână când merg la bunici la ţară. Manuale cu acest specific trebuie elaborate şi pe niveluri de vârstă. Pentru cei de clasa I trebuie un tip de manual de limbă română, iar pentru elevii de gimnaziu şi liceu trebuie alt tip de manual chiar dacă şi unii şi alţii sunt în acelaşi an I de studiu al limbii române. Toţi încep de la zero dar potenţialul lor de progres este mult diferit. A mai întrebat doamna profesoară după ce manual va preda din septembrie 2014 celor care au terminat deja anul I. Mai trebuie spus că aceste manuale trebuie să aibă şi elemente de cultură şi istorie naţională (şi cu elemente de istorie şi tradiţie locală proprie comunităţii românilor din zona Timoc-Morava în care ei să se regăsească; cu elemente din istoria românilor în general dar şi a ţării în care trăiesc), trebuie să fie o combinaţie între un manual de limbă română şi unul de istorie. Disciplina se numeşte ,,limba română cu elemente ale culturii naţionale”. Trebuie urgent găsite soluţii. Altfel încă un an şcolar va fi ratat. Din cele ce i le-a spus domnului ministru, doamna profesoară, dar şi mie atunci când am întâlnit-o, este clar că s-ar înhăma la întocmirea unor astfel de manuale. Trebuie să o invitaţi să detalieze aspecte ale acestui demers esenţial în vederea studierii limbii române în zonă. Asociaţia mea o poate ajuta pe bază de voluntariat, colegi din Voivodina şi din CNMNRS de asemenea. Ea trebuie însă să fie vioara întâi în acest demers şi să fie finanţată de statul român şi/sau cel sârb. Trebuie să coordonaţi personal problema realizării acestor manuale şi să îi urniţi pe toţi cei care sunt datori să o rezolve sau pot să o rezolve. Aţi avut în mâini şi aţi văzut că manualele ,,vlahe” sunt deja gata. Să ştiţi că nici ei (vlahii) nu au parcurs etapele prevăzute de normele sârbeşti în domeniu. S-au asigurat însă că vor avea material didactic în septembrie pe bănci. Demaraţi şi dumneavoastră elaborarea acestor manuale şi va fi mai puţin important dacă ele vor fi recunoscute ca manuale oficiale, ca simplu material didactic sau ca manuale provizorii ca bază pentru viitoare manuale oficiale. Până în septembrie este puţin.
A mai spus doamna Şoltokovici ceva: în niciun text normativ din Serbia nu apare sintagma ,,limba română cu elemente ale culturii naţionale”, în timp ce pentru ,,vorbirea vlahă cu elemente ale culturii naţionale” au apărut doar în 2013 două reglementări în monitorul oficial din Serbia (programă şcolară şi decizia privind şcolile în care se va preda), demers însoţit şi de câteva stagii de pregătire a celor 60 de cadre didactice care vor preda vlaha. Sperăm ca DPRRP să agreeze şi stagiul de pregătire a multor colegi din Serbia de răsărit pentru a putea preda limba română propriilor elevi, stagiu pe care am vrea ca asociaţia noastră să îl deruleze şi cu concursul colegilor din Voivodina şi cu girul autorităţilor de formare profesională din Serbia. Sper.
O singură gafă s-a făcut de reprezentanţii României. Un domn, în loc să o felicite pentru ceea ce face şi ceea ce propune, i-a ripostat ritos doamnei profesoare că ar fi o impietate să adaptăm clasicii literaturii române. Sunt convins că nu a avut intenţii rele, iată însă la ce duce lipsa de expertiză în domeniul didactic al domnului respectiv. Doamna profesoară are dreptate. În scop didactic, în toate manualele şi auxiliarele didactice din România, până şi textele marilor clasici sunt adaptate, repovestite. Pentru clasa I veţi găsi, domnule dragă, şapte rânduri cu titlul ,,Capra cu trei iezi” după Ion Creangă. Cred că ştiţi că povestea respectivă nu are doar 7 rânduri. Pentru ca textele să poată fi citite de chiar copiii dumneavoastră şi ai noştri de clasa I din România, creaţiile clasicilor sunt ,,repovestite” scurtându-se şi omiţând regionalismele, neologismele şi arhaismele pretenţioase pentru nivelul respectiv de dezvoltare a limbajului. În clasele următoare se introduc, texte din ce în ce mai apropiate de original. Astfel se procedează în mod profesionist în şcoală. După aşa texte aţi învăţat şi dumneavoastră, domnule care v-aţi permis să vă criticaţi fără temei învăţătoarea, dacă îmi pot permite să spun aşa. Noroc că doamna Şoltokovici este un caracter care nu se inhibă la vorbe mari şi goale care nu îşi aveau locul acolo. Noroc şi cu domnul ministru care, invocând adaptările din teatru, a dres un pic atmosfera gata să fie încinsă de domnul care dorea în clasa I integrala Caragiale şi Schopenhauer. Să nu dăm credit unei învăţătoare nici când ea vorbeşte despre abecedar?! Sper ca acest domn pe care unii ar zice că l-am pus la punct acum, să dovedească acelaşi sârg în perioada imediat următoare şi să facă demersuri care îi stau în putere pentru ca în şcolile din Serbia de răsărit ,,tată”, ,,mamă”, ,,Ana are mere” să poată fi predate după manuale adecvate tuturor elevilor care îşi doresc acest lucru şi de către suficiente cadre didactice încât ora de limba română să nu se ţină la ceas de seară. Domnule, iertaţi-mi limba ascuţită, chiar contăm pe dumneavoastră! Sunteţi între cei care contează, care pot face ca lucrurile să stea pe loc sau să progreseze.
Fără să răstălmăcesc nimic, iată poziţia susţinută în faţa ministrului român de Predrag Balaşevici şi Zavişa Jurj, oameni, în trecut, cu incontestabile merite în zonă.
a)Jurj are un singur deziderat: schimbarea consulului român de Zajecear pentru ,,vina” de a colabora cu cei care se declară români şi pentru ,,vina” de a deschide anul trecut casa de cultură românească în Zajecear. Ne face să credem că ar reveni la sentimente mai bune dacă s-ar demola casa de cultură a românilor sau dacă domnul consul i-ar sancţiona pe cei care se declară români. Aş fi de acord cu cerinţele lui dacă el se declară oficial român la primăria din Serbia de care aparţine. Aştept răspuns de la domnul Jurj în privinţa deciziei luate.
b)Balaşevici este înscris pe listele electorale ale ,,minorităţii naţionale vlahe” (distincte de cea română) dar nu s-a decis încă dacă să candideze sau să boicoteze viitoarele alegeri. Ceea ce sigur vrea a spus clar şi răspicat: 1.România să finanţeze Ariadnae Filum şi festivaluri gen Jitkoviţa prin care să se încurajeze înscrierea câtor mai mulţi rumâni pe listele oficiale ,,vlahe”. 2.Diplomaţia română să îi declare indezirabili pe cei care se declară oficial români în Serbia. 3.România şi Europa să oblige apoi Belgradul să îi forţeze pe toţi vlahii să fie români. 4. Serbia să îi lipsească de dreptul de vot pe toţi cei care fac parte din alt partid decât al lui. Este un citat din Balaşevici şi nu o figură de stil a mea (puteţi să îl auziţi spunând aceasta dacă vedţi materialul filmat).
Mai pe scurt: Balaşevici nu vrea să se declare din proprie iniţiativă român în Serbia dar ar vrea ca Belgradul să îl oblige pe el ,,valahul” să se declare român şi să înveţe limba română în mod obligatoriu. Mai ascultaţi o dată înregistrarea şi contraziceţi-mă dacă nu este aşa. Balaşevici va accepta să fie român doar dacă îl va obliga Belgradul să fie român în baza unei legi din România. Doamne, ce logică şi cât simţ al dreptului!
Nu am crezut că îi va spune în faţă, şi la Bucureşti şi la Zajecear, unui ministru din Guvernul României, că nu vrea în ruptul capului să se declare român, iar presei din România să îi declare în mod mincinos că în Serbia nu i se permite să se declare român. Serbia are ea multe păcate în refuzul de a introduce temeinic şi cu bună credinţă ore de limba română în Serbia de răsărit. Serbia însă dă posibilitatea fiecăruia să se declare român prin completarea unei simple cereri care poate fi trimisă primăriei de domiciliu chiar şi prin poştă. Până acum s-au declarat mai mulţi vlahi şi mai puţini români pentru că aşa cereau liderii Balaşevici şi Jurj încurajaţi de diplomaţi şi jurnalişti români influenţi. De când Bucureştiul s-a prins ce finanţase până acum şi de când unii lideri din zonă au început să informeze oamenii că este voie în Serbia să se declare români şi nu este obligatoriu să se delare vlahi, Balaşevici şi Jurj sar ca arşi şi îi fac în tot felul pe aceştia în chiar presa română din România dar şi în publicaţia Libertatea din Voivodina (în Valea Timocului nu există presă de limbă română).
Multe s-au limpezit. Nu s-a subliniat însă foarte clar un element cheie:
S-ar putea să se fi rămas, mai ales după intervenţia de final a lui Duşan Pârvulovici, cu percepţia greşită cum că dacă România i-ar încuraja pe unii să candideze la consiliul vlah, acest lucru nu ar fi un lucru rău pentru comunitatea românească. FALS!
Dacă Balaşevici, Jurj şi Glisici candidează la consiliul vlah, în mod cert şi logic, ei vor face apel către cei apropiaţi lor SĂ NU SE ÎNSCRIE CA ROMÂNI fiindcă, dacă s-ar declara români, aceşti apropiaţi ai lor nu ar mai putea să îi voteze figurând pe o altă listă electorală. Trebuie să se înţeleagă că în Serbia sunt în paralel două liste electorale distincte: una a minorităţii române şi alta a minorităţii vlahe. Nu poţi fi pe ambele liste. Oricine este înscris pe lista vlahă va face campanie pentru ca oamenii să nu se declare români. Niciunul dintre cei declaraţi oficial români nu îi pot vota pe Balaşevici, Jurj şi Glisici care, deocamdată, intenţionează să candideze pe listele vlahe şi care, deocamdată, figurează oficial ca vlahi la primăriile lor de domiciliu.
Să nu fiu înţeles greşit: fiecare este liber să se declare ce îi dictează conştiinţa sa. Pretindem un singur lucru: să nu ceară finanţare de la România cei care îndeamnă oamenii să nu se declare români. Este firesc şi nu cred că se pot supăra pe noi pentru acest lucru care este la mintea cocoşului.
O rugăminte aş avea către prietenul meu Duşan Pârvulovici. Pune te rog pe site-ul agenţiei Timoc Press şi informaţia legală că în Serbia, cei care doresc, pot să se declare oficial români. Nu cred că în Serbia vei avea vreo problemă dacă publici un formular din monitorul oficial sârb. Doar Balaşevici şi Jurj s-ar supăra pentru acest lucru. M-aş bucura ca şi săptămânalului Libertatea din Voivodina să i se permită să publice acel formular pe care trebuie să îl completeze cineva care doreşte să se înregistreze ca român. M-aş mai bucura, Duşane, să iei vreun interviu şi profesorilor de limba română din zonă sau unor elevi/părinţi români care învaţă limba română sau/şi unora cărora li s-a refuzat acest drept. Asta dacă politica redacţională îţi permite acest lucru. Mi-a semnalat cineva că în Timoc Press şi Libertatea au fost lăudaţi doar Balaşevici, Jurj şi Glisici, adică exact cei care, deocamdată, spun că este o prostie să te declari român în Serbia. Eu le-am spus că tu nu ai făcut premeditat acest lucru, că a fost doar o coincidenţă, că te ştiu un român fără complexe, ca unul care acţionează transparent şi legal şi care nu neagă sprijinul financiar românesc (aşa modest cum este el) acordat agenţiei tale de presă. Mai încearcă, Duşane, să obţii vreun punct de vedere al administraţiei şcolare despre cum încă din primăvara aceasta ar trebui să pregătească, conform legii sârbe, anul şcolar viitor, manuale, plan de şcolarizare, selecţia cadrelor didactice, stagii de pregătire pentru profesorii de limba română. Dacă nu demarează acum asemenea proceduri, se ratează încă un an şcolar, iar acest lucru ne doare, cred, pe toţi.
Uneori merită să rememorăm vechi acţiuni cu scopul de a învăţa din greşelile trecutului:
1.Finanţat probabil de Bucureşti prin intermediul ,,Ariadnae Filum” a lui Zavişa Jurj (şi nu direct prin Partidul Democrat al Vlahilor din Serbia), afişul acestui partid al lui Balaşevici a îndeamnat românii din Timoc, la recensământul din 2011 să se declare de naţionalitate VLASI. Ca urmare s-au declarat majoritatea vlasi, iar în 2013 Belgradul publică în monitorul oficial programa şcolară pentru limba vlahă.

2.După 2012 toţi cei care simt româneşte au sperat ca Balaşevici să schimbe sintagma ,,VLAŞKA” din numele partidului în ,,RUMUNSKA”. În 2013, se schimbă numele partidului, dar, stupoare, schimbă doar sintagma ,,DEMOCRAT” cu aceea de ,,POPULAR”. Prin această ,,mişcare populară” nu renunţă deloc la sintagma ,,VLAŞKA” ci doar schimbă democraţii cu popularii.

Pe cei de la Romanian Global News îi credeam şi încă îi cred ca buni români şi oameni informaţi.
Vă anunţ domnilor că au reuşit unii ,,corespondenţi” să vă ducă în eroare şi să facă să apară pe fluxul dumneavoastră de ştiri câteva informaţii deformate.
-Sunt sigur că nu aţi susţine finanţarea în R.Moldova sau Ucraina a unora care la viitorul recensământ să facă o aprigă campanie pentru ca basarabenii şi bucovinenii să se declare moldoveni chiar dacă există în România o lege care îi asimilează. Credeţi-mă că nu vă văd alături de Voronin şi compania.
-De asemenea cred că în ceea ce îi priveşte pe românii din Serbia nu aveţi vreun altfel de standard. Nu cred că cereţi finanţarea celor care pun bannere cu ,,Ja sam vlah” (Eu sunt de naţionalitate vlah) şi care îi conving pe oameni să nu se declare români. Nu cred! Nu RGN! Poate alţii, dar nu RGN!
-Mai cred că RGN poate uza de buna sa relaţie cu Balaşevici, Jurj şi Glisici în a-i convinge că ar fi spre binele comunităţii pe care pretind să o apere să se declare oficial români în Serbia. Impactul ar fi mare. Închipuiţi-vă că PCRM-ul din R.Moldova ar cere ca moldovenii să se declare români. La fel ar fi dacă Vlaşka Stranka lui Balaşevici ar cere ca vlasii să se declare români în Serbia. Dacă veţi reuşi acest lucru, veţi intra în istoria acestei comunităţi ca nişte buni mentori. Eu, personal, nu voi conteni să laud această eventuală reuşită a RGN.
-Vă comunic că unele informaţii ale unor corespondenţi ai RGN sunt vădit false şi tot ce scriunu mai jos se poate confirma prin înscrisuri sau de către oricare prieten de-al dumneavoastră din zonă:
1. Barbuţici nu este beţivan. Mai mult, Barbuţici nu consumă deloc alcool.
2. Barbuţici nu este mai mult sau mai puţin ,,titrat” decât Jurj. Diferenţa dintre ei este că primul s-a înregistrat pe listele minorităţii române iar ultimul pe listele minorităţii naţionale vlahe.
3. Între Balaşevici şi Demici sunt multe asemănări. Ambii au studii superioare. Între ei sunt şi deosebiri, primul este medic iar al doilea jurist. Primul este consilier local în Bor, al doilea este vicepreşedinte al consiliului raional Petrovac na Mlavi. O deosebire mare este că Balaşevici doreşte să rămână înscris pe listele minorităţii naţionale vlahe, iar Demici doreşte să se înscrie pe listele minorităţii naţionale române.
4.Şi Ariadnae Filum şi asociaţiile lui Vlada Savici şi Tihan Matasarevici se aseamănă prin faptul că nu fac fabrici şi uzine. Se şi deosebesc. Ariadnae Filum militează ca rumânii să nu se declare români şi a refuzat în scris să sprijine CNMNRS în a recomanda profesori de etnie română din zonă care să predea limba română în şcoli (poate şi de aceea în Bor sunt cei mai puţini elevi înscrişi la orele de limbă română). Asociaţiile lui Vlada Savici şi Tihan Matasarevici le recomandă rumânilor să se declare oficial români, au recomandat ministerului cadre didactice care în prezent predau limba română în Timoc, stau aproape de cadrele didactice care predau limba română şi îi vizitează constant în şcoli pe elevii care învaţă limba română (vă pot trimite poze care atestă acest lucru).
5.Sigur că toate aceste asociaţii ar putea face mult mai multe, sigur că aceşti lideri ar putea fi toţi mai şcoliţi, mai charismatici, mai frumoşi şi mai înalţi. Liderul perfect nu l-am găsit nici în Serbia şi nici în România. Greşeşte însă corespondentul dumneavoastră când îi face cu ou şi cu oţet doar pe cei care se declară români şi care sprijină învăţământul firav de limbă română din zonă şi când îi ridică în slăvi doar pe cei care vor finanţare de la România pentru proiecte prin care să îi convingă pe participanţi să nu se declare români.
-Sunt sigur că dacă aţi fi ştiut aceste lucruri nu aţi fi căzut în capcana acestui corespondent fără scrupule, corespondent care urăşte românii cu ceva mai mult decât îi urăşte Voronin şi Smirnov la un loc.
-Vă sfătuiesc să verificaţi pe viitor spusele acestui corespondent din Serbia aşa cum bine verificaţi veştile venite din Basarabia şi Bucovina. Nu permiteţi ca sub paravanul sinonimiei român/moldovean/vlah să se finanţeze campanii care îndeamnă basarabenii să nu se declare români şi campanii care îndeamnă timocenii să nu se declare români tocmai în momente în care statele în care locuiesc aceştia îi pun în situaţia să o facă în mod oficial şi cu efecte pentru următorii 4 -10 ani înainte.

În speranţa că nu îi voi fi supărat pe toţi prietenii mei,
Viorel Dolha
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

PS
1.Iată şi materialul pe care să îl asculte mai atent cei care ar avea de făcut critici pe marginea a ceea ce am scris mai sus. Este înregistrarea integrală a întâlnirii de la Zajecear:
http://www.timocpress.org/index.php/ro/ ... i-in-timoc
2.Ataşez şi:
- un afiş care îndeamnă rumânii să se declare oficial vlasi şi nu români la recensământul din 2011 din Serbia. Va sprijini Bucureştiul afişe identice şi în 2014 la alegerile pentru consiliile naţionale din Serbia?
-poze cu ,,metamorfoza” Partidului Democrat al Vlahilor din Serbia în ,,Partidul Popular al Vlahilor din Serbia”. După ce familiile a peste 2000 de elevi din Serbia de răsărit au cerut oficial şi în scris ore de limba română, am sperat că şi liderii acestui partid îi vor schima numele incluzând şi sintagma ,,românilor”. Nu a fost să fie aşa.
Ataşamente
Felicitari pentru domnul ministru Bogdan Stanoevici.doc
Descarcaţi documentul în Word
(469 KB) Descărcat de 1202 ori
Balasevic.png
Vlaska Narodna Stranka -Partidul Popular al Vlahilor din Serbia
Balasevic.png (77.8 KB) Vizualizat de 48825 ori
wp31f9d284_1a.png
Vlaska Demokratska Stranka -Partidul Democrat al Vlahilor din Serbia
wp31f9d284_1a.png (58.52 KB) Vizualizat de 48824 ori
untitled.PNG
Afis 2011 ,,EU SUNT DE NATIONALITATE VLAH"
untitled.PNG (66.85 KB) Vizualizat de 48827 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Ombusmanul din Serbia

Mesajde vioreldolha pe Lun Apr 21, 2014 9:14 pm

Robert Sepi, locţiitor al Ombudsmanului din Serbia, mi-a răspuns cu adresa nr.10064/04.04.2014 la sesizarea mea din 11 martie 2014.
Ataşez acest răspuns.
În câteva zile voi ataşa aici replica documentată pe care le-o voi expedia în speranţa că vor intreprinde cele necesare unei reale exercitări a drepturilor lor de către românii din Serbia de răsărit.
Aşa cum mi-a cerut, îi voi trimite Ombusmanului punctual acele proceduri încălcate de autorităţile administraţiei şcolare din Serbia în a căror rezolvare Ombudsmanul are competenţă.
Ataşamente
Avocatul poporului din Serbia.doc
(977 KB) Descărcat de 1246 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Anterior

Înapoi la ROMANII DE PESTE HOTARE

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron