Adeverinte AGIRo Inscrieri Activitati Sprijin 2013

Adeverinte AGIRo Inscrieri Activitati Sprijin 2013

Mesajde vioreldolha pe Sâm Mai 18, 2013 1:08 pm

Stimate/Stimaţi colege şi colegi educatoare, învăţători şi profesori de gimnaziu sau liceu,

A.PROCEDURA ELIBERĂRII ADEVERINŢELOR AGIRo şi DE ÎNSCRIERE ÎN AGIRo

Având în vedere:
a)Necesitatea optimizării şi simplificării procedurii de înscriere în AGIRo şi de punere în aplicare a principiului conform căruia preferăm de la colegi o cotizaţie de 1 leu/an/membru dacă este însoţită de activitate care să se ridice la nivelul cu care AGIRo a obişnuit opinia publică românească din 1869 şi până în prezent;
b)Necesitatea eliberării riguroase a adeverinţelor de membru AGIRo care se punctează în portofoliul profesional al fiecărui cadru didactic (vezi metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 anexa 2 art IV la criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic);
c)Necesitatea eliberării riguroase a adeverinţelor care se punctează în portofoliul profesional al fiecărui cadru didactic (vezi MO nr 17 /09 01 2013 la art 6 (2) c)) pentru colegii care:
-deţin funcţii de lider/vicelider în organizaţiile AGIRo de la nivelul unităţii de învăţământ;
-deţin funcţii de conducere în organizaţiile AGIRo de la nivel local (asociaţie sau sucursală AGIRo)/judeţean (asociaţie sau sucursală AGIRo)/naţional (fiecare preşedinte al asociaţiei sau sucursalei judeţene sau de sector membră AGIRo devine membru al Delegaţiei Permanente AGIRo la nivel naţional);
d)Necesitatea eliberării riguroase a adeverinţelor care se punctează în portofoliul profesional al fiecărui cadru didactic pentru diversele activităţi AGIRo desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ/local/judeţean/regional/naţional/internaţional,
e)Necesitatea împrospătării bazei de date AGIRo.

Vă rugăm să procedaţi conform calendarului următor:
1.Etapa 20-25 mai 2013 este rezervată doar preşedinţilor asociaţiilor/sucursalelor judeţene/de sector. În această perioadă aşteptăm de la aceştia să trimită pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com următorul mesaj:
,,Asociaţia/sucursala ...................din judeţul/sectorul…………………, membră a AGIRo, a achitat cotizaţia pe anul 2012 în data de ..........la banca .......
Preşedintele asociaţiei/sucursalei din judeţul/sectorul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................
Vicepreşedintele asociaţiei/sucursalei din judeţul/sectorul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................”

Cotizaţia AGIRo este de 1 leu/an/membru dar nu mai puţin de 200 lei pentru o asociaţiei cu personalitate juridică judeţeană/de sector şi nu mai puţin de 100 lei pentru o sucursală judeţeană/de sector a AGIRo.
Depunerea se poate face prin ordin de plată sau mandat poştal către: ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, cod fiscal 23564572, cont CEC Bank Arad cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948.

2.În etapa 26-29 mai 2013 vor fi făcute publice datele de contact ale fiecărei asociaţii/sucursale judeţene/de sector care sunt membre AGIRo şi care au parcurs etapa nr.1 de mai sus. Postarea se va face la adresa viewforum.php?f=13

3.Etapa 30 mai-15 iunie este rezervată constituirilor/înscrierilor organizaţiilor AGIRo de la nivelul unităţii de învăţământ sau de la nivelul unei localităţi:
În oricare unitate de învăţământ/localitate în care se doreşte, dacă există peste 5 educatoare, învăţători şi/sau profesori de gimaziu sau liceu pot constitui o organizaţie locală de la nivelul unităţii de învăţământ ca structură a asociaţiei/sucursalei membre a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România din judeţul/sectorul respectiv trimiţând în această perioadă pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com unul din următoarele mesaje după caz:

I.Mesajul pentru cazul în care la nivelul judeţului/sectorului NU va exista asociaţie/sucursală membră AGIRo care să fi parcurs etapa nr.1 (acestea se vor putea vedea doar după 30 iunie pe site-ul viewforum.php?f=13 ):
,,Organizaţia de la nivelul unităţii de învăţământ.................../al localităţii ...................din judeţul/sectorul…………………,solicită AGIRo luarea sa în evidenţă menţionând că este îndeplinită condiţia existenţei a minim 5 membri. Din cotizaţia anuală pe 2012 de 25 lei/membru/an vom utiliza câte 20 lei de la fiecare membru până în data de 30 iunie pentru premierea din partea organizaţiei noastre AGIRo a unor elevi din şcoală sau pentru organizarea unei activităţi a cadrelor didactice (ex.ziua învăţătorului, simpozion etc), urmând să comunicăm pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com detalii privind această acţiune. Diferenţa din cotizaţie de 5 lei/membru care însumează ........lei / am achitat-o în data de ..........la banca ....... prin ordin de plată sau mandat poştal către: ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, cod fiscal 23564572, cont CEC Bank Arad cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948
Liderul organizaţiei de la nivelul unităţii de învăţământ/al localităţii .......................... din judeţul/sectorul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................
Viceliderul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................
Acceptăm să cooptarea noastră în conducerea asociaţiei/sucursalei membră AGIRo de la nivelul judeţului/sectorului nostru care va fi desemnată ulterior datei de 15 iunie.”

II.Mesajul pentru cazul în care la nivelul judeţului/sectorului există doar sucursală fără personalitate juridică membră AGIRo care a parcurs etapa nr.1 (acestea se vor putea vedea doar după 30 iunie pe site-ul viewforum.php?f=13 ):
,,Organizaţia de la nivelul unităţii de învăţământ.................../al localităţii ...................din judeţul/sectorul…………………,solicită AGIRo luarea sa în evidenţă menţionând că este îndeplinită condiţia existenţei a minim 5 membri. Din cotizaţia anuală pe 2012 de 25 lei/membru/an vom utiliza câte 20 lei de la fiecare membru până în data de 30 iunie pentru premierea din partea organizaţiei noastre AGIRo a unor elevi din şcoală sau pentru organizarea unei activităţi a cadrelor didactice (ex.ziua învăţătorului, simpozion etc), urmând să comunicăm pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com detalii privind această acţiune.
Diferenţa din cotizaţia anuală de 5 lei/membru care însumează ........lei o vom utiliza pentru organizarea de către sucursala membră AGIRo de la nivelul judeţului/sectorului.......a unei activităţi la nivel judeţean/de sector despre care vom trimite detalii pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com după desfăşurarea ei.
Liderul organizaţiei de la nivelul unităţii de învăţământ/al localităţii .......................... din judeţul/sectorul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................
Viceliderul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................”

III.Mesajul pentru cazul în care la nivelul judeţului/sectorului există asociaţie cu personalitate juridică membră AGIRo care a parcurs etapa nr.1 (acestea se vor putea vedea doar după 30 iunie pe site-ul viewforum.php?f=13 ):
,,Organizaţia de la nivelul unităţii de învăţământ.................../al localităţii ...................din judeţul/sectorul…………………,solicită AGIRo luarea sa în evidenţă menţionând că este îndeplinită condiţia existenţei a minim 5 membri.
Liderul organizaţiei de la nivelul unităţii de învăţământ/al localităţii .......................... din judeţul/sectorul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................
Viceliderul este ..............................., loc de muncă...................cu e-mail ................., telefon................”

În acest caz vom redirecţiona mesajul pe adresa asociaţiei membră AGIRo din respectivul judeţ/sector care a parcurs etapa nr.1 şi membrii resectivei organizaţii vor achita acolo cotizaţia.

4.În etapa 16 iunie-20 iunie se vor desemna (conform statutului) conducerile sucursalelor membre AGIRo de la nivelul judeţelor/sectoarelor CARE NU AU parcurs etapa nr.1 de mai sus (se vor putea vedea care sunt acestea doar după 30 iunie pe site-ul viewforum.php?f=13 )

5.În etapa 21-23 iunie se va definitiva componenţa Delegaţiei Permanente a AGIRo la nivel naţional care este formată din toţi preşedinţii asociaţiilor/sucursalelor judeţene/de sector care au rezultat după parcurgerea fie a etapei nr 1 fie a etapei nr 4.

6.Sigur că înscrierile în AGIRo vor continua pe tot parcursul anului acesta şi în viitorii ani. Etapele de mai sus sunt necesare pentru a avea o oglindă la zi a structurilor noastre.

B.CÂTEVA DIN URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI ALE AGIRo:
a)În puţine zile vom afla data desfăşurării Congresului al XXXV-lea al AGIRo (pe care sperăm să îl organizăm la Slatina). Aşteptăm veşti de la colega Margareta Gheorghiţă care a început demersurile pe plan local pentru condiţii optime.
b)În perioada 7-14 iulie vă invităm la Festivalul Pedagogic de la Odessa la care anul trecut am participat şi eu cu un grup din România şi R.Moldova:
-cazarea (in în hotel pe malul mării camere de 2-3-4 locuri cu toaletă, apă caldă etc.) + 3 mese pe zi – va costa de la 25 $ pana la 35 $ pentru o zi. Taxa de inregistrare - $55 care include: participarea la doua cursuri speciale de 8-10 ore (la alegere) incluzând materiale distribuite, participarea la diferite clase de măiestrie profesionala, workshopuri, consultatii, la toate activitătile de ordin cultural şi distractiv, la o excursie, precum si parcare, elibererea de 3 certificate etc. Vom propune program de activitate alături de Asociaţia Pedagogilor din Odessa şi din partea AGIRo si AGIRo MD. Programul prealabil din partea Ucrainei este la site-ul http://festival.eidotehnika.org/
Cei doritori puteţi deja să vă înscrieţi la asociatiainvatatorilor@gmail.com
c)La sfârşit de mai va fi în Harghita o activitate a colegilor de acolo la care vom participa şi colegi din Arad şi alte judeţe şi CD al AGIRo.
d)Din 21 mai vom lansa deja obişnuitul concursul gratuit de rezumate postate pe site-ul nostru pentru toţi elevii din preuniversitar ai căror profesori sunt membri ai AGIRo
e)La sfârşit de iunie colegii din Timiş şi Caraş Severin ne invită la Râul Alb la o acţiune a lor
f)În 30 iunie vom organiza în Arad (Colegiul Naţional ,,Vasile Goldiş”) ediţia a V-a a simpozionului internaţional ,,Portrete de dascăli” la care vă vom invita să participaţi în persoană sau cu lucrări. Volumul IV din ,,Portrete de dascăli” a apărut de mult timp şi îl voi expedia celor câtorva colegi din ţară la care încă nu a ajuns.
g)La Iaşi în 25 mai colega Maria Ciubotaru ne invită sa participam la activitatile proiectului "Traditii si obiceiuri din tara mea" aprobat de Ministerul Educatiei Nationale 2013 la pozitia 585 la Simpozionul International "Toleranta intre teorie si practica", volum cu ISBN; Expozitie-Concurs International "Traditii si obiceiuri din tara mea", premii pentru elevi; Revista online "Traditions and customs of my country", Certificat de EDITOR pentru cadre didactice si Certificate de JURNALISTI pentru elevi. Vor participa şi vreo 20 colegi din R.Moldova.
h)Vom lansa în puţine zile un program de voluntariat naţional şi internaţional de anvergură.
i)Amănunte despre aceste activităţi dar şi despre altele veţi găsi pe index.php
http://invatatori.ro/
https://www.facebook.com/groups/Invatatori.ro/
https://www.facebook.com/groups/grupagiro/
https://www.facebook.com/viorel.dolha?ref=tn_tnmn

C.PUTETI SPRIJINI ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA CU 2% DIN IMPOZITUL PE 2012 personal sau prin poştă până în 25 mai 2013.
A.Procedura pentru cei care au avut în 2012 venituri din salarii:
Descarcati formularul Cererea 230 ataşat si completati ÎN DOUĂ EXEMPLARE doar atât:
Capitolul I. Date de identificare ale contribuabilului care sunteţi dumneavoastră (nume, adresa, telefon, cod numeric personal, etc.)
Capitolul II. 2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult ESTE DEJA COMPLETAT . Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Lasati casuta necompletata.
Semnati si gata!
Formularul 230 astfel completat trebuie sa ajunga pana in 25 mai la administratia financiara a domiciliului dvs.
Puteţi la alegere:
a)sa depuneti personal pana in 25 mai documentul la Administratia Finantelor Publice de pe raza domiciliului dv
b)sa il trimiteti pana in 25 mai prin poşta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la Administratia Finantelor Publice de pe raza domiciliului dvs Adresa administratiei financiare pe raza careia aveti domiciliul o puteţi găsi folosind linkul http://www.anaf.ro/public/wps/portal/AN ... eseUnitati
Oricine (sotul, sotia, rudele, parintii elevilor etc) poate directiona 2% din impozitul pe 2010 catre asociatia noastra procedand la fel.

B.Doar daca ati avut in 2012 si alte venituri in afara de cele din salarii (activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala) solicitati administratiei financiare formularul Declaratia 200 sau v-o trimitem noi la cerere, iar la Capitolul III completati cu datele noastre:
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA
Cod fiscal: 23564572
Cont bancar: RO32CECEAR0137RON0355948

Cei care ne trimit scanat al doilea exemplar al formularului cu numărul de înregistrare de la finanţe la asociatiainvatatorilor@gmail.com SUNT SCUTIŢI DE COTIZAŢIA PE (la alegere) 2012 sau 2013.

Cu bine,
Viorel Dolha
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România
tel 0723259290 sau 0744195155
Ataşamente
Adeverinte AGIRo Inscrieri Activitati Sprijin.doc
(240 KB) Descărcat de 386 ori
sig.jpg
sig.jpg (10.12 KB) Vizualizat de 3673 ori
Prezentare AGIRo.doc
(212 KB) Descărcat de 415 ori
2 la suta Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania pe 2012.doc
(453 KB) Descărcat de 388 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Înapoi la Adeverinte AGIRo Inscrieri Activitati Sprijin

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron