2014 Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania

2014 Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania

Mesajde vioreldolha pe Mie Apr 09, 2014 3:47 pm

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA
Stimate colege şi stimaţi colegi,
Învăţătorilor, educatoarelor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar care doresc să activeze în AGIRo, după achitarea cotizaţiei şi anunţarea efectuării plăţii acesteia, le vom expedia următoarele materiale:
A.Vă vom trimite adeverinţa care să certifice calitatea de membru AGIRo pentru anul 2014 sau pentru anii 2013 şi 2014. Adeverinţele sunt utile dosarelor pentru fişa de evaluare anuală, pentru gradaţia de merit, pentru alte dosare. Din 2013 grilele de evaluare acordă punctaj şi pentru calitatea de membru al AGIRo-trebuie deci să emitem adeverinţele respective. Acestea se adaugă adeverinţelor pentru participarea la diferitele activităţi AGIRo la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional.
B.Doar membrilor AGIRo cu cotizaţia la zi le vom solicita în 17 aprilie votul şi propuneri pe marginea următoarelor teme (doar lor le vom expedia materialele supuse votului):
a)Despre organizarea Congresului al XXXVI-lea al AGIRo la Suceava-Cernăuţi-Chişinău în 4-8 august 2014 cu acţiuni şi la Mănăstirea Putna şi Iaşi (eventual şi Ipoteşti). Propun această variantă cu Suceava-Putna-Cernăuţi-Iaşi-Chişinău şi fiindcă ar veni la exact 100 de ani de la ,,Marele Congres al Învăţătorilor Români” organizat în Bucovina aflată atunci sub austrieci (Suceava 1914), 85 de ani de la Congresul Învăţătorilor Bucovineni (Cernăuţi 1929), 80 de ani de la congresul al XXII-lea al AGIRo de la Iaşi din 1934 la care participaseră peste 4000 de învăţători din întreaga ţară şi personalităţi culturale şi politice de prim rang şi 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei învăţătorilor din Chişinău (1919). Contăm pe prezenţa a peste 1000 colegi (250 gazde, 500 din ţară şi 250 de peste hotare). Tot 100 de ani se împlinesc şi de când preşedinte AGIRo devenise Ion Mihalache, prim-ministrul de mai târziu.
b)Despre organizarea Şcolii de vară internaţională a AGIRo-Eforie Sud între 25-29 august 2014.
c)În 17 aprilie le voi expedia membrilor cotizanţi şi textul unui MEMORIU foarte, foarte, foarte amplu spre a-şi da acordul asupra lui înainte să îl expediez către DOMNUL MINISTRU REMUS PRICOPIE în numele AGIRo. În memoriu nu vor lipsi teme precum: manuale, programe, plan cadru, şcoală după şcoală, ,,şcoala altfel”, fondul şcolii, meditaţii, cod etic, debirocratizare, grile de evaluare, teste naţionale, olimpiade şcolare, concursuri şcolare, concursurile AGIRo, culegeri-materiale auxiliare, salarii, neaplicarea propriei legislaţii de către MEN, încadrări, cazuri de funcţionari din MEN care ar trebui sancţionaţi, cazuri şi teme pentru care MEN trebuie felicitat etc.
d)Doar membrii cotizanţi ai AGIRo pot face propuneri pentru agenda AGIRo de la nivelul unităţii de învăţământ, de la nivel local, judeţean, regional, naţional sau internaţional.
CUM SE ACHITĂ COTIZAŢIA?
Membri ai AGIRo, conform statutului, pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice.
Cotizaţia de membru AGIRo pentru persoane fizice (învăţători, educatoare şi profesori din învăţământul preuniversitar) este de 25 lei/an. După achitarea cotizaţiei fiecare membru va fi invitat să facă parte din structuri de organizare şi conducere ale sucursalelor AGIRo de la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel local sau la nivel judeţean/de sector. Solicitaţi apoi înscrierea în grupul agiro@googlegroups.com pentru a fi la curent cu activitatea AGIRo şi pentru a vă face cunoscută activitatea dumneavoastră celorlalţi (în mod firesc, îi vom exclude din lista actuală pe colegii care nu îşi achită cotizaţia, nefiind deci membri)
Cotizaţia de membru AGIRo pentru sucursalele AGIRo ca structuri fără personalitate juridică constituite din cel puţin 5 membri AGIRo la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel local sau la nivel judeţean/de sector din învăţători, educatoare şi profesori din învăţământul preuniversitar este de 100 lei/an. După achitarea cotizaţiei preşedintele sucursalei devine membru al Delegaţiei Permanente a AGIRo. Acesta este rugat să solicite apoi înscrierea în grupul dedicat Delegaţiei Permanente AGIRo dp-agiro@googlegroups.com (în mod firesc, îi vom exclude din lista actuală pe colegii care nu îşi achită cotizaţia până în 16 aprilie, nefiind deci membri)
Cotizaţia de membru AGIRo pentru persoane juridice (asociaţiile locale/judeţene/de sector cu personalitate juridică ale învăţătorilor, educatoarelor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar) este de 200 lei/an. După achitarea cotizaţiei preşedintele asociaţiei devine membru al Delegaţiei Permanente a AGIRo. Acesta este rugat să solicite apoi înscrierea în grupul dedicat Delegaţiei Permanente AGIRo dp-agiro@googlegroups.com (în mod firesc, îi vom exclude din lista actuală pe colegii care nu îşi achită cotizaţia până în 16 aprilie, nefiind deci membri).
Cotizaţia trebuie depusă prin mandat poştal sau depunere bancară până în 16 aprilie în contul deschis la CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revolutiei nr. 5-7), cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, cod fiscal 23564572.
După achitarea cotizaţiei trimiteţi un mesaj la asociatiainvatatorilor@gmail.com anunţând data la care aţi făcut depunerea cec, suma depusă, anul pentru care se achită cotizaţia şi tabelul (în format Word) cu persoanele pentru care s-a făcut depunerea (JUDEŢ, nume, unitate de învăţământ/asociaţie, e-mail, telefon). Cei care solicită adeverinţa pe anul 2013 trebuie neapărat să ne anunţe data când au achitat cotizaţia, suma achitată şi modalitatea de plată (depunere bancară, mandat poştal sau chas cu eliberare de chitanţă). Se poate plăti şi retroactiv pentru anul 2013.
ALTE OPORTUNITĂŢI PENTRU MEMBRII COTIZANŢI AI AGIRo:
• Primim fără taxă până în 1 iunie articole pentru Simpozionul internaţional ,,Portrete de dascăli” ediţia VI (lucrări despre cadre didactice model, de altădată sau pensionate). Vor apare în volum.
• Primim fără taxă până în 20 aprilie articole despre performanţele unităţii dumneavoastră de învăţământ, despre patronul spiritual al şcolii dv. Vor apare în volum.
• Vă vom anunţa când începem să primim articole pentru Buletinul congresului, Revista AGIRo, Buletinul Şcolii internaţionale de vară.
• Vă invit să vă înscrieţi şi să participaţi la conferinţa „Nevoia de schimbare a lecţiei”, susţinută de domnul conf.univ.Vasile Molan, eveniment ce va avea loc in 10 aprilie, in sala festivă a Colegiului Naţional "Elena Ghiba Birta" Arad, incepand cu ora 14. Înscrierea se face urmând link-ul http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=2&t=25908
• Vă invit să solicitaţi la adresa scoala.seitin@gmail.com informaţii despre concursul internaţional (fără taxă) de reviste şcolare în format electronic adresat elevilor din clasele primare, gimnaziale si liceale precum si cadrelor didactice care ii indrumă
• Vă vom anunţa despre posibilitatea participării la alte concursuri şcolare fără plată.
CE ESTE ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA?
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) a fost şi este o asociaţie în care activează învăţători, educatoare şi profesori din învăţământul preuniversitar. AGIRo a semnat cu MECTS Protocolul de colaborare prin care i se recunoaşte rolul consultativ pe lângă minister în proiectarea, fundamentarea şi aplicarea strategiilor naţionale în domeniul educaţiei în conformitate cu art 14 alin. (1) din Legea nr 1/2011.
AGIRo este (conform statutului) ,,o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr 12686/1927 prin sentinţa nr 39/30 iunie 1927 (de atunci în România Ziua Învăţătorului este 30 iunie) şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr 354/1927; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea celui de al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi a Învăţătorilor Români de peste Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006”.
Din octombrie 2010 s-a înregistrat la Ministerul Justiţiei din Chişinău Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România –filiala R.Moldova. Mai avem sucursale în alte 6 state în care există comunităţi româneşti.
Primul congres AGIRo a avut loc în 1898 la Ploieşti.. AGIRo a organizat după reactivare 8 Congrese Naţionale (XXVIII-XXXV) la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului şi Universitatea Politehnica), Constanţa, Slobozia, Buşteni, Chişinău (în R.Modova avem înregistrată la Ministerul Justiţiei de acolo ,,Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România-filiala R.Moldova” cu o activitate de excepţie) şi Slatina. ). La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1300 delegaţi din absolut toate judeţele ţării. Au mai participat la congresele AGIRo miniştrii educaţiei în funcţie şi foşti miniştri ai educaţiei din România şi R.Moldova, preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Despre AGIRo, despre extraordinarul congres din 2013 de la Slatina (eveniment la care gazdele au reuşit să asigure aproape gratuit celor peste 900 de participanţi momente de neegalat) puteţi găsi informaţii şi la adresele.
http://invatatori.ro/

viewforum.php?f=11

https://www.facebook.com/groups/grupagiro/

https://www.facebook.com/invatatori

https://www.facebook.com/viorel.dolha/photos_albums

Despre Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România –filiala R.Moldova găsiţi informaţii la adresele:
http://invatatorul.md/meniu-asociaia-general/

http://agiromoldova.blogspot.ro/

Iată şi un montaj despre Academia Învăţătorului Modern, ediţia I, 3-5 august, 2012, Chişinău-Vadul lui Vodă. Inconfundabil stilul plin de metafore şi lirism moldovenesc presărat cu accente de umor ale urmaşilor lui Creangă. După o asemenea prezentare, cine va rezista ispitei de a participa la ediţia din 2014? Problemele abordate, chiar şi din acest montaj, se vede că au fost extrem de serioase. Învăţătorii din AGIRo, cu ocazia plimbării cu vaporul, am fost, pentru câteva ore, stâpânii bătrânului Nistru, sfidând frontiere care despart fraţi... https://www.youtube.com/watch?v=9N5D3h3g14Q

Viorel Dolha,
Preşedintele AGIRo


PS. INFORMAŢII SUPLIMENTARE EXCLUSIV PENTRU COLEGII MEI DIN JUDEŢUL ARAD:
1.Variante de cotizaţii:
Colegii din judeţul Arad care doresc să activeze în Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad (asociaţie membră a AGIRo) vor achita până în 16 aprilie cotizaţia de 25 lei prin mandat poştal sau depunere bancară în contul RO07 CECE AR01 37RO N009 1297 al Asociatiei Invatatorilor din jud Arad, deschis la CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revolutiei nr. 5-7). După achitarea cotizaţiei trimiteţi un mesaj la asociatiainvatatorilor@gmail.com anunţând data la care aţi făcut depunerea cec, suma depusă, anul pentru care se achită cotizaţia şi tabelul (în format Word) cu persoanele pentru care s-a făcut depunerea (JUDEŢ, nume, unitate de învăţământ/asociaţie, e-mail, telefon). Cei care solicită adeverinţa pe anul 2013 trebuie neapărat să ne anunţe data când au achitat cotizaţia, suma achitată şi modalitatea de plată (depunere bancară, mandat poştal sau chas cu eliberare de chitanţă). Se poate plăti şi retroactiv pentru anul 2013. După achitarea cotizaţiei fiecare membru va fi invitat să facă parte din structuri de organizare şi conducere ale sucursalelor noastre de la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel local sau la nivel judeţean/de sector. Solicitaţi apoi înscrierea în grupul agiro@googlegroups.com pentru a fi la curent cu activitatea asociaţiei şi pentru a vă face cunoscută activitatea dumneavoastră celorlalţi (în mod firesc, îi vom exclude din lista actuală pe colegii care nu îşi achită cotizaţia, nefiind deci membri).
Există posibilitatea constituirii de sucursalele ale Asociatiei Invatatorilor din jud Arad ca structuri fără personalitate juridică constituite din cel puţin 5 membri la nivelul unităţii de învăţământ sau la nivel local sau la nivelul unei zone a judeţului Arad (zonele sunt pe structura cercurilor pedagogice) din învăţători, educatoare şi profesori din învăţământul preuniversitar. Cotizaţia sucursalei este de 100 lei/an şi se achită în acelaşi cont. După achitarea cotizaţiei pentru sucursala Asociatiei Invatatorilor din jud Arad se va comunica prin mesaj la asociatiainvatatorilor@gmail.com componenţa conducerii sucursalei (5-9 membri din care un preşedinte şi un vicepreşedinte). Vă vom elibera apoi adeverinţa corespunzătoare.
2.Colegii din judeţul Arad care devin membri ai asociaţiei sunt rugaţi să facă şi propuneri pentru:
-Propuneri pentru data şi locul adunării generale a asociaţiei noastre judeţene
-Propuneri pentru locul organizării Simpozionului internaţional ,,Portrete de dascăli” din acest an (ediţia VI). Data ar fi bine să o păstrăm de Ziua Învăţătorului (în jurul lui 30 iunie) –dar nu este exclusă şi altă dată
-Propunere pentru organizarea ,,Balului învăţătorilor”. Colegii din Timiş (învăţători, educatoare, profesori) au ajuns la ediţia 18.
-Propuneri de teme şi invitaţi de marcă pentru acţiuni la care să invităm şi colegi din judeţe vecine.

3.Puteţi vizita cu elevii gratuit Muzeul învăţământului arădean ,,Preparandia” în fiecare zi lucrătoare între orele 9-14. Se află pe strada Preparandiei nr. 13 (relativ aproape de CCD).
Ataşamente
2014 Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania.doc
Descarcati 2014 Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania
(254 KB) Descărcat de 774 ori
Sigla AGIRo.jpg
Sigla AGIRo.jpg (6.81 KB) Vizualizat de 9169 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Din activitatea AGIRo

Mesajde vioreldolha pe Lun Apr 14, 2014 7:20 am

Congres AGIRo 2006 Arad
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


RETROSPECTIVĂ A CONGRESULUI DIN 2006
viewtopic.php?f=11&t=132
În 6 septembrie 2008 la Palatul Parlamentului- sala „Al. I. Cuza” si in 7 septembrie in 4 amfiteatre ale a Universităţii Politehnica din Bucureşti a avut loc, organizat de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, cel de-al 29-lea Congres al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor Români de peste Hotare.
viewtopic.php?f=11&t=174


Congres AGIRo 2008 Palatul Parlamentului
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3În perioada 27 – 30 august 2009, la amfiteatrul Complexului Studenţesc Leu din Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr. 1-3 s-a desfăşurat CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE - AL XXX-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA
viewtopic.php?f=11&t=748


Congres AGIRo 2009 Bucuresti Universitatea Politehnica
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


Congres AGIRo 2010 Constanta
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul că la ele nu este refuzată prezenţa niciunui cadru didactic. Dacă în 2006 la Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost 1300, în 2009 la Bucureşti au fost 950, în 2010 între 27-31 august la Constanţa –Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori, universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării, 70 de cadre didactice române de peste hotare şi, în premieră la această ediţie, 300 de membri ai familiilor cadrelor didactice. Pentru şedinţa de deschidere nici nu s-a găsit sală care să-i încapă pe toţi.
viewtopic.php?f=11&t=1089MOARTEA DOMNULUI TRANDAFIR ÎNTR-O ROMÂNIE ÎN CARE ŢARA NU ESTE POPORUL CI ,,TAGMA JEFUITORILOR”
Articol apărut în Tribuna învăţământului nr 1073 din 1 nov 2010
viewtopic.php?f=11&t=1158Congres Filiala RMoldova a AGIRo -2011
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


LA CHIŞINĂU A AVUT LOC CONGRESUL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA R.MOLDOVA
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România-filiala R.Moldova (preşedinte Mariana Marin) a organizat în 25 iunie 2011 la Chişinău Congresul Învăţătorilor din R.Moldova.
viewtopic.php?f=11&t=1138CEL DE-AL XXXII-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA- CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE
COMUNICAT DE PRESĂ
Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!’’ din cuvântul de întâmpinare la al V-lea congres învăţătoresc din perioada interbelică.
,,UN EVENIMENT CÂT ROATA CARULUI”
viewtopic.php?f=11&t=1144Forum Științifico - Practic Pedagogic Internațional ”Orizonturi didactice”- Chişinău, 3 martie 2012
viewtopic.php?f=11&t=1164


Ca să fim noi oameni , au fost alţi oameni, şi ca să fie alţi oameni, suntem noi oameni. -Nicolae Iorga
Portrete de dascali, Simpozion international, Editia a IV -a, Bata, jud. Arad, 2 iunie 2012
viewtopic.php?f=11&t=1196


Festival Pedagogic Odessa-Ucraina 7-14 iulie 2012
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


Adunare Generala AGIRo-Buşteni 10-12 iulie 2012
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


SĂ SE ŞTIE DIN CAPUL LOCULUI CA SĂ NU MAI VORBIM DEGEABA…
(mesaj cu ocazia ACADEMIEI ÎNVATATORULUI MODERN-Chişinău 3-5 aug 2012)
viewtopic.php?f=11&t=1207


ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN –CHIŞINĂU 2012- ziua I
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN –CHIŞINĂU 2012
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN –CHIŞINĂU –ziua a III-a
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


SĂ SE ŞTIE DIN CAPUL LOCULUI CA SĂ NU MAI VORBIM DEGEABA
Comunicat de presa: INVATATORII VARA NU DORM
viewtopic.php?f=11&t=1209

200 de ani de învăţământ pedagogic românesc
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

Inaugurarea Muzeului învăţământului arădean- Clădirea Preparandiei
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3â

Inaugurarea bibliotecii AGIRo
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

Lansare carte 17 11 2012
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

CÂŞTIGĂTORII din România, R.Moldova şi Serbia ai CONCURSULUI
,,ÎNVAŢĂ DESPRE ROMÂNI DE ZIUA ROMÂNIEI”
viewtopic.php?f=11&t=1227

Din istoricul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

,,Mândria de a fi român" -Ocna Mureş
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

LECŢIE DE PROFESIONALISM ŞI DE SUFLET ROMÂNESC ÎN HARGHITA
viewtopic.php?f=11&t=1244

Festival Pedagogic Odessa 7-14 iulie 2013
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

Festival Pedagogic Odessa 7-14 iulie 2013
viewtopic.php?f=11&t=1250

Ziua Învăţătorului Arad 29-30 iunie 2013
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

MAJORATUL BALULUI ÎNVĂŢĂTORILOR BĂNĂŢENI
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

Publicatii ale congresului AGIRo- Slatina -2013
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


PUBLICAŢII AGIRo
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3


Cu români de peste hotare
https://www.facebook.com/viorel.dolha/m ... 843&type=3

CONGRESUL AGIRo- Slatina (OLT)- Al XXXV-lea Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, 21-23 august 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 180&type=1


Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a participat joi, 22 august, la cel de-al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo).
Ministrul Remus Pricopie a primit din partea organizatorilor medalia de aur, care anul trecut a fost acordată Ministerului Educaţiei din Chişinău. În anii anteriori, medalia AGIRo a mai fost deținută de Tiraspol, Cernăuţi, Valea Timocului şi Regiunea Odessa.
Evenimentul se desfăşoară la Slatina, în perioada 21-23 august, în prezenţa a 700 de cadre didactice din România şi a altor 100 din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Albania şi Croaţia.
Echipa RP
https://www.facebook.com/remus.pricopie ... =1&theaterhttp://invatatori.ro/2013/08/20/program ... i-agiro-2/

http://invatatori.ro/2013/08/19/mesaje- ... sul-agiro/

Congresul al XXXV-lea al AGIRo (Slatina -2013) ÎN IMAGINI
http://invatatori.ro/2013/08/25/congres ... imagini-2/

http://invatatori.ro/2013/08/29/ecouri- ... lui-agiro/
Ataşamente
2014 Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania.doc
DESCĂRCAŢI DOCUMENTUL
(254 KB) Descărcat de 720 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

AGIRo vă doreşte UN PAŞTE FERICIT!

Mesajde vioreldolha pe Vin Apr 18, 2014 12:49 pm

,,Dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt, aş fi fost învăţător” –din mesajul Tronului către un congres interbelic al AGIRo

Stimate Colege şi Stimaţi Colegi,
Revin cu nişte precizări pentru învăţătorii, educatoarele, profesorii şi asociaţiile judeţene care sunt sau care doresc să devină membri ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, asociaţie care, în mod incontestabil, este cea mai importantă asociaţie a cadrelor didactice din ţara noastră atât ca tradiţie cât şi ca activitate recentă.
1.Pe tot parcursul anului se poate adera la AGIRo (textul invitaţiei precedente i-a făcut pe unii să creadă că a fost un termen limită de înscriere) Înscrierea se face prin achitarea cotizaţiei anuale (25 lei/persoană fizică, 100 lei/sucursală fără personalitate juridică şi 200 lei/asociaţie cu personalitate juridică) prin mandat poştal sau depunere bancară în contul deschis la CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revolutiei nr. 5-7), cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, cod fiscal 23564572. După achitarea cotizaţiei trimiteţi un mesaj la asociatiainvatatorilor@gmail.com anunţând data la care aţi făcut depunerea cec, suma depusă, anul pentru care se achită cotizaţia şi tabelul (în format Word) cu persoanele pentru care s-a făcut depunerea (JUDEŢ, nume, unitate de învăţământ/asociaţie, e-mail, telefon).
2.Să îmi scrieţi dacă nu aţi primit adeverinţele imediat după ce aţi achitat cotizaţia sau să mă sunaţi la 0723259290 sau 0744195155. Două zile non-stop am tot emis adeverinţe. În 5 zile s-au înscris asociaţii, sucursale şi multe sute de colegi din judeţele: AB, AR, B, BN, BR, BV, BZ, CJ, CL, CS, DB, DJ, GR, HD, HR, IF, IS, MM, MS, OT, PH, SJ, SB, SM, SV, TL, TM, TR, VL, VR şi VS. Am fost anunţat şi de înscrieri în zilele viitoare din: BC, BH, BT, GL şi NT. Va trebui să ne interesăm dacă a ajuns invitaţia şi în AG, CT, CV, GJ, IL şi MH, fiindcă doar de aici nu avem încă semnale.
3.Datorită numărului mare de adrese, abia peste o săptămână vom reuşi să facem funcţional grupul de comunicare electronică dedicat exclusiv membrilor AGIRo. La fel şi cu grupul dedicat delegaţiei permanente AGIRo (grup format din preşedinţii asociaţiilor şi sucursalelor noastre).
4.Abia peste o săptămână vom supune spre dezbatere tuturor membrilor cotizanţi şi spre aprobare delegaţiei permanente următoarele:
A)Agenda AGIRo 2014:
-Organizarea Congresului al XXXVI-lea al AGIRo la Suceava-Cernăuţi-Chişinău în 4-8 august 2014 cu acţiuni şi la Mănăstirea Putna şi Iaşi (eventual şi Ipoteşti). Propun această variantă cu Suceava-Putna-Cernăuţi-Iaşi-Chişinău şi fiindcă ar veni la exact 100 de ani de la ,,Marele Congres al Învăţătorilor Români” organizat în Bucovina aflată atunci sub austrieci (Suceava 1914), 85 de ani de la Congresul Învăţătorilor Bucovineni (Cernăuţi 1929), 80 de ani de la congresul al XXII-lea al AGIRo de la Iaşi din 1934 la care participaseră peste 4000 de învăţători din întreaga ţară şi personalităţi culturale şi politice de prim rang şi 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei învăţătorilor din Chişinău (1919). Contăm pe prezenţa a peste 1000 colegi (250 gazde, 500 din ţară şi 250 de peste hotare). Tot 100 de ani se împlinesc şi de când preşedinte AGIRo devenise Ion Mihalache, prim-ministrul de mai târziu;
-Organizarea Şcolii de vară internaţională a AGIRo-Eforie Sud între 25-29 august 2014;
-Organizarea de manifestări regionale, fiindcă majoritatea asociaţiilor judeţene împlinesc în acest an 95 de ani de la înfiinţarea lor sub actualul nume;
-Proiecte privind concursurile şcolare gratuite ale AGIRo, publicaţiile AGIRo;
B)MEMORIUL către DOMNUL MINISTRU REMUS PRICOPIE în numele AGIRo. În memoriu nu vor lipsi teme precum: manuale, programe, plan cadru, şcoală după şcoală, ,,şcoala altfel”, fondul şcolii, meditaţii, cod etic, debirocratizare, grile de evaluare, teste naţionale, olimpiade şcolare, concursuri şcolare, concursurile AGIRo, culegeri-materiale auxiliare, salarii, neaplicarea propriei legislaţii de către MEN, încadrări, cazuri de funcţionari din MEN care ar trebui sancţionaţi, cazuri şi teme pentru care MEN trebuie felicitat etc.
5.Îmi cer scuze că am decalat cu o săptămână termenul la care promisesem că definitivăm grupurile de comunicare şi textul memoriului. M-au copleşit numărul mare de mesaje la care a trebuit să răspund cererilor de înscriere folosind cele 13 adrese de e-mail ale mele de pe care comunic la alte 11 000 de adrese. Nu avem la AGIRo niciunul dintre noi salariu şi nici secretară.
,,Virtuţile apostolice să ne inspire şi încălzească în munca ce o săvârşim şi fiţi convinşi că, cu inima liniştită şi cu fruntea senină vom putea privi înaintea marelui tribunal public”- se spunea în 1908 la o reuniune a învăţătorilor arădeni.
Daţi-mi voie să vă urez, în numele consiliului director al AGIRo,
UN PAŞTE FERICIT!

Cu bine,
Viorel Dolha
0723259290, 0744195155

PS: Ne-am bucura să redirecţionaţi acest mesaj către colegii ale căror adrese de e-mail nu le avem încă.
Ataşamente
Asociatia Genereala a Invatatorilor din Romania Un Paste fericit!.jpg
Asociatia Genereala a Invatatorilor din Romania Un Paste fericit!.jpg (131.82 KB) Vizualizat de 9617 ori
AGIRo.doc
(220.5 KB) Descărcat de 729 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am


Înapoi la ASOCIATIA GENERALA A INVATATORILOR DIN ROMANIA

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 5 vizitatori

cron